خواص ذکر شده در استانبول

2-bedrooms-for-sale-istanbul-beylikduzu
پروژه
تحویل 2024

واحد دو خوابه برای فروش در بیلیک دوزو , استانبول

$ 275.000
پروژه رفرانس بیلیک دوزو واقع در استانبول ...
2
134.00
تماس
ایمیل
5+1-Duplexes For Sale Kartal/Istanbul
پروژه
تحویل 2024

دوبلکس پنج خواب برای فروش کارتال/استانبول

$ 1.155.000
-دوبلکس پنج خوابه برای فروش کارتال/استانبول زندگی لذت بخشی با در انتظار شماست ...
5
1
348.00
تماس
ایمیل
4+1-Duplexes For Sale Kartal/Istanbul
پروژه
تحویل 2024

دوبلکس چهارخواب برای فروش کارتال/استانبول

$ 907.000
-دوبلکس چهارخواب برای فروش کارتال/استانبول زندگی لذت بخشی با در انتظار شماست ...
4
1
274.00
تماس
ایمیل
3+1-Flats For Sale Kartal/Istanbul
پروژه
تحویل 2024

آپارتمان سه خواب برای فروش کارتال/استانبول

$ 477.000
-آپارتمان سه خوابه برای فروش کارتال/استانبول یک زندگی لذت بخش با خود در انتظار شماست ...
3
1
145.00
تماس
ایمیل
6.5+2-Duplexes For-Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس شش خواب و دو سالن برای فروش در بشیکتاش

$ 2.081.000
-دوبلکس پنج خواب با دو سالن برای فروش بشیکتاش مرجع پروژه بشیکتاش: جواهر جدید استانبول ...
6
1
483.00
تماس
ایمیل
5.5+2-Duplexes For-Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس پنج خوابه دو سالن برای فروش بشیکتاش

$ 1.687.000
-دوبلکس پنج خواب با دو سالن برای فروش بشیکتاش مرجع پروژه بشیکتاش: جواهر جدید استانبول ...
5
1
502.00
تماس
ایمیل
4.5+2-Duplexes For-Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس پنج خوابه با دو سالن برای فروش بشیکتاش

$ 2.401.700
-دوبلکس پنج خواب با دو سالن برای فروش بشیکتاش مرجع پروژه بشیکتاش: جواهر جدید استانبول ...
4
2
565.00
تماس
ایمیل
4+1-Duplexes For Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس چهارخواب برای فروش در بشیکتاش استانبول

$ 1.485.000
-دوبلکس چهارخواب برای فروش مرجع بشیکتاش پروژه بشیکتاش: جواهر جدید پروژه استانبول ...
4
1
294.00
تماس
ایمیل
4+1-Apartments For Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025
املاک منتخب

آپارتمان چهارخواب برای فروش بشیکتاش

$ 1.485.000
آپارتمان چهارخوابه برای فروش بشیکتاش مرجع پروژه بشیکتاش: جواهر جدید استانبول ...
4
1
235.00
تماس
ایمیل
3+2-Duplexes For Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس سه خواب و دو سالن برای فروش بشیکتاش

$ 2.321.300
دوبلکس سه خوابه با دوسالن برای فروش مرجع بشیکتاش پروژه بشیکتاش: جواهر جدید پروژه استانبول ...
3
2
527.00
تماس
ایمیل
3+1-Duplexes For Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس سه خواب برای فروش بشیکتاش

$ 1.190.000
-دوبلکس سه خوابه برای فروش مرجع بشیکتاش پروژه بشیکتاش: جواهر جدید پروژه استانبول ...
3
1
230.00
تماس
ایمیل
3+1-Apartments For Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

آپارتمان سه خواب برای فروش بشیکتاش

$ 1.190.000
-آپارتمان سه خوابه برای فروش بشیکتاش مرجع پروژه بشیکتاش: جواهر جدید استانبول پرو ...
3
1
200.00
تماس
ایمیل

مقایسه لیست ها