خواص ذکر شده در دوبلکس

2+1Duplexes For Sale in-Alanya/Oba
بهترین پیشنهادها
تحویل 2023

دوبلکس دوخواب در آلانیا | اوبا

199.000
واحد دوبلکس دوخوابه برای فروش در آلانیا ...
2
1
113.00
تماس
ایمیل
well-designed-11-duplex-apartment-with-private-garden-for-turkish-residential-permit
بهترین پیشنهادها
تحویل 2023

واحد دوبلکس یک خوابه همراه با حیاط و استخر خصوصی مناسب جهت دریافت اقامت کشور ترکیه

205.000
واحد دوبلکس یک خوابه همراه با حیاط و استخر خصوصی ...
1
2
99.00
تماس
ایمیل
21-duplexes-for-sale-in-oba-suitable-for-turkish-residental-permit
تابعیت مناسب
تحویل 2024

واحد سه خوابه دوبلکس فروشی در اوبا مناسب جهت دریافت شهروندی ترکیه

200.000
  واحد دوخوابه دوبلکس مناسب برای دریافت شهروندی کشور ترکیه ...
2
2
92.00
تماس
ایمیل
21-duplexes-for-sale-in-oba-suitable-for-turkish-residental-permit
تابعیت مناسب
تحویل 2024

واحد سه خوابه دوبلکس فروشی در اوبا مناسب جهت دریافت شهروندی ترکیه

240.000
واحد سه خوابه دوبلکس مناسب برای دریافت شهروندی کشور ترکیه ...
3
3
141.00
تماس
ایمیل
5+1-Duplexes For Sale Kartal/Istanbul
پروژه
تحویل 2024

دوبلکس پنج خواب برای فروش کارتال/استانبول

$ 1.155.000
-دوبلکس پنج خوابه برای فروش کارتال/استانبول زندگی لذت بخشی با در انتظار شماست ...
5
1
348.00
تماس
ایمیل
4+1-Duplexes For Sale Kartal/Istanbul
پروژه
تحویل 2024

دوبلکس چهارخواب برای فروش کارتال/استانبول

$ 907.000
-دوبلکس چهارخواب برای فروش کارتال/استانبول زندگی لذت بخشی با در انتظار شماست ...
4
1
274.00
تماس
ایمیل
6.5+2-Duplexes For-Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس شش خواب و دو سالن برای فروش در بشیکتاش

$ 2.081.000
-دوبلکس پنج خواب با دو سالن برای فروش بشیکتاش مرجع پروژه بشیکتاش: جواهر جدید استانبول ...
6
1
483.00
تماس
ایمیل
5.5+2-Duplexes For-Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس پنج خوابه دو سالن برای فروش بشیکتاش

$ 1.687.000
-دوبلکس پنج خواب با دو سالن برای فروش بشیکتاش مرجع پروژه بشیکتاش: جواهر جدید استانبول ...
5
1
502.00
تماس
ایمیل
4.5+2-Duplexes For-Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس پنج خوابه با دو سالن برای فروش بشیکتاش

$ 2.401.700
-دوبلکس پنج خواب با دو سالن برای فروش بشیکتاش مرجع پروژه بشیکتاش: جواهر جدید استانبول ...
4
2
565.00
تماس
ایمیل
4+1-Duplexes For Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس چهارخواب برای فروش در بشیکتاش استانبول

$ 1.485.000
-دوبلکس چهارخواب برای فروش مرجع بشیکتاش پروژه بشیکتاش: جواهر جدید پروژه استانبول ...
4
1
294.00
تماس
ایمیل
3+2-Duplexes For Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس سه خواب و دو سالن برای فروش بشیکتاش

$ 2.321.300
دوبلکس سه خوابه با دوسالن برای فروش مرجع بشیکتاش پروژه بشیکتاش: جواهر جدید پروژه استانبول ...
3
2
527.00
تماس
ایمیل
3+1-Duplexes For Sale Besiktas
پروژه
تحویل 2025

دوبلکس سه خواب برای فروش بشیکتاش

$ 1.190.000
-دوبلکس سه خوابه برای فروش مرجع بشیکتاش پروژه بشیکتاش: جواهر جدید پروژه استانبول ...
3
1
230.00
تماس
ایمیل

مقایسه لیست ها